Historia

Działamy od 2003 roku. Nasze Stowarzyszenie powstało z inicjatywy czterech młodych, aktywnych zawodowo mam, które po urodzeniu dziecka/dzieci, dostrzegły trudności w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym i postanowiły coś z tym zrobić. Zarówno dla siebie jak i dla innych rodziców znajdujących się w podobnej sytuacji. Zdecydowały się one założyć organizację pozarządową, jako tę, w której łatwiej będzie wprowadzić elastyczne formy zatrudnienia oraz doszły do wniosku, że skoro tak bardzo dotknął je problem powrotu po urlopach macierzyńskich i wychowawczych do pracy, to może inni rodzice też mają z tym kłopot i można im pomóc. W 2005 roku wymyśliły i zdobyły dofinansowanie na realizowanie projektu „Kompromis na rynku pracy – innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet”. Od tego czasu nasze Stowarzyszenie skutecznie rozwija działalność zmierzającą do zwiększania aktywności zawodowej, społecznej i publicznej kobiet oraz godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Do tej pory zrealizowaliśmy 9 projektów, a ostatni z nich – Praca Przyjazna Rodzicom – zakończył sie sukcesem, z którego jesteśmy szczególnie dumni: ponad 60 rodziców z 90 biorących udział w projekcie aktywnie powróciło na rynek pracy po zakończeniu działań projektowych.