Komunikat

W związku ze zmianami w przepisach prawa z zakresu ochrony danych osobowych informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Kasprowicza 9a/1, 31-464 Kraków. Jeżeli w ramach realizowanych projektów wyznaczony będzie inny Administrator danych informacja taka będzie podawana do wiadomości.

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe wyłącznie na potrzeby realizacji działań statutowych w zakresie i formie przewidzianej przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisy odrębne.

Każda osoba, która przekazała Stowarzyszeniu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Stowarzyszenie nie przetwarza ani nie udostępnia danych w celach marketingowych.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie prosimy kierować na adres: iod@plineu.org

Zarząd Stowarzyszenia