Co to jest Bilans-Balans?

Godzenie życia zawodowego i rodzinnego to duże wyzwanie. Często wydaje się nam, że równowaga miedzy sferą prywatną a zawodową zależy tylko od okoliczności zewnętrznych np. od tego czy mamy zapewnioną opiekę nad dziećmi na czas naszej pracy, czy możemy pracować elastycznie, czy pracodawca zapewnia nam dobre warunki pracy. Jednak trudno pomyślnie łączyć różne role i obszary życiowe, jeśli w integracji tej nie uczestniczy osobista refleksja aksjologiczna. Jeśli nie zadajemy sobie pytań typu: "co jest dla mnie ważne?", "czy żyję w zgodzie z tym, co najbardziej cenię?" - może być nam trudno ogarnąć wypełnione zajęciami dni i znaleźć metodę, by wszystko połączyć i z satysfakcją temu podołać.

BILANS - BALANS ma na celu pomóc Ci dowiedzieć się o sobie wielu kwestii i uporządkować je tak, by zdobytą wiedzę wykorzystać w sytuacji życiowej, gdy chcesz harmonijnie łączyć pracę zawodową i rodzinne obciążenia. Metoda ta ma pomóc Ci dokonać bilansu czyli podsumowania (rachunku zysków i strat), zrozumienia swojej sytuacji w obszarze pracy i rodziny, który będzie podstawą do wypracowania sposobu na przyszłość, jak zapewnić sobie balans - równowagę między pracą zawodową i rodziną.

Znajdziesz tu siedem ćwiczeń, a w każdym z nich są pytania do Ciebie, związane z Twoim funkcjonowaniem w rodzinie, a także w sferze zawodowej. Odpowiadając na nie, bądź ze sobą szczery. Nie ma tu odpowiedzi dobrych czy złych, wszystkie zadania mają jeden główny cel - pomóc Ci uświadomić sobie różne kwestie, dojść do wniosków, zauważyć coś, czego do tej pory nie zauważałeś/łaś.

Jak korzystać z ćwiczeń?

Możesz wybierać dowolne ćwiczenia, w zależności od zainteresowania lub potrzeby. Po wykonaniu każdego ćwiczenia wygenerowane zostaje podsumowanie, które można zapisać w formacie pdf. Dane, które tu notujesz nie są nigdzie zapisywane, nie zostaną wykorzystane przez osoby trzecie. Po zamknięciu i ponownym otwarciu okna przeglądarki, system zapyta cię: "Czy chcesz usunąć wszystkie zapisane dane i zacząć wypełnianie od nowa?". Możesz więc, anulować wszystkie wpisy, możesz też wracać do tych zadań, myśleć nad nimi w międzyczasie, dopisywać nowe spostrzeżenia i odpowiedzi.

Te ćwiczenia należą do Ciebie. Jeśli uznasz za stosowne, możesz zapoznać jakąś osobę z tym, co tu zapiszesz – może to być ktoś z twoich bliskich, trener rozwoju, doradca. Wszystko zależy od Ciebie. Mamy nadzieję, że ćwiczenia te będą przydatne, pozwolą Ci zastanowić się nad konkretnymi sprawami, pomogą dokonać wyborów i podjąć decyzje o ewentualnych zmianach.

Powodzenia!

Ćwiczenie 1

Mój potencjał

Krok 1

Wypisz 20 czynności, które wykonujesz, które potrafisz. Mogą być one bardzo różne – od ważnych umiejętności zawodowych, po proste prace domowe. Określaj je zwięźle, krótko. Zastanów się nad różnymi czynnościami, które wymagają pewnych (nawet prostych) umiejętności, wiedzy. Wpisz je w kolumnie "CZYNNOŚĆ".

Lp Czynność Lubię Wykonuję dobrze
Tak Nie Tak Nie

Krok 2

Przyjrzyj się czynnościom i przy każdej określ, czy lubisz ją robić, czy nie lubisz oraz czy wykonujesz ją dobrze, czy nie. Aby wybrać kliknij odpowiednie pole obok czynności.

Krok 3

Stwórz matrycę kompetencji

Przejdź dalej

Zanim przejdziesz do podsumowania wypełnij do końca wszystkie wiersze tabeli.

Podsumowanie

Potencjał to zespół składników takich jak: wiedza teoretyczna, doświadczenie zawodowe i życiowe, umiejętności fachowe i Twoje specyficzne zdolności. Na nasz potencjał składa się także motywacja do rozwoju, szybkość uczenia się, otwartość na zmiany, elastyczność w działaniu i myśleniu oraz ogólnie rzecz biorąc kompetencje społeczne i osobiste.

Te wszystkie czynności, które lubisz i wykonujesz je dobrze to Twoje najważniejsze zasoby i największy potencjał. Przyjrzyj się dokładnie tym czynnościom, które lubisz, ale których nie wykonujesz dobrze - to najważniejsze obszary do rozwoju dla Ciebie, to potencjał, który powinieneś/powinnaś rozwijać.

Czynności, których nie lubisz, ale wykonujesz j dobrze, to także ważne zasoby, z których możesz korzystać , zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Warto o nich pamiętać, warto też pomyśleć, czy są to czynności ważne, czy musisz/chcesz je wykonywać i poszukać ich pozytywnych aspektów.

Czynności, które lubię i wykonuję dobrze
Czynności, które lubię, ale nie wykonuje ich dobrze
Czynności, których nie lubię, ale wykonuje dobrze
Czynności, których nie lubię i nie wykonuje dobrze

Ćwiczenie 2

Moje oparcie

Każdy z nas ma wokół siebie ludzi, na których pomoc może liczyć, nawet jeśli nie korzystamy z tej możliwości zbyt często. Mamy też różne zasoby, z których możemy skorzystać w razie potrzeby (np. umiejętność szycia, lokata w banku, ogródek, który pozwala się zrelaksować w trudnych chwilach).

Krok 1

Zanotuj teraz poniżej wszystko to, co przychodzi Ci do głowy, gdy pomyślisz o swoim oparciu – na kim możesz polegać, na czym możesz się oprzeć, co/kto Ci pomoże w razie potrzeby, na czym możesz bazować i do czego sięgnąć w trudnych momentach życia (nawet jeśli dotąd nie korzystałeś z tych źródeł). Pamiętaj, że chodzi o pomoc różnego rodzaju.

Osoby
Zanotuj 10 osób – swoich bliskich lub znajomych, którzy są dla Ciebie oparciem i do których możesz zwrócić się z prośbą o pomoc.
Rzeczy
Zanotuj 10 rzeczy, okoliczności, umiejętności, wszelkiego rodzaju zasobów, na których możesz się oprzeć w razie potrzeby.

Przemyśl

Do tej pory nie pamiętałem/łam na co dzień, że mogę w życiu liczyć na…

Zanotuj

Co mogę zrobić, by zadbać o wszystkie moje źródła oparcia, tak bym w przyszłości mógł/mogła stale na nie liczyć?

Krok 2

Stwórz podsumowanie

Przejdź dalej

Zanim przejdziesz do podsumowania wpisz przynajmniej 10 osób i 10 rzeczy.

Osoby, które są dla mnie oparciem i do których mogę zwrócić się z prośbą o pomoc
Rzeczy, na których mogę się oprzeć w razie potrzeby
Do tej pory nie pamiętałem/łam na co dzień, że mogę w życiu liczyć na:
Co mogę zrobić, by zadbać o moje wszystkie źródła oparcia, tak bym w przyszłości mógł/ła stale liczyć na nie?

Ćwiczenie 3

Moje priorytety

Krok 1

Poniżej znajduje się 20 różnych stwierdzeń. Przeczytaj je dokładnie, zastanów się, które z nich są dla Ciebie ważne, a które są mniej ważne.

  • Wybierz pięć najważniejszych i przeciągnij na nie kursorem oceny z numerem „1” z przybornika z dostępnymi ocenami, (przybornik widoczny jest w górnym prawym rogu okna),
  • następnie wybierz pięć mniej ważnych i przyporządkuj im oceny „2”,
  • następnie wybierz kolejne pięć mniej ważnych i przyporządkuj im oceny „3”,
  • wreszcie przy ostatnich pięciu postaw „4”.

Dostępne oceny

Stwierdzenie Ocena

Krok 2

Stwórz podsumowanie

Przejdź dalej

Zanim przejdziesz do podsumowania przyporządkuj ocenę wszystkim stwierdzeniom w tabeli.

Poniżej wskazałaś/wskazałeś obszary najbardziej istotne w swoim życiu. To one w tym momencie określają to, czego być może potrzebujesz, aby mieć poczucie harmonii, bezpieczeństwa, szczęścia. Ta lista może być inspiracją do podejmowania wyborów, realizowania działań, które przybliżają Cię do tych obszarów, są z nimi zgodne, umożliwiają ich pełniejszą obecność w Twoim życiu.

Najważniejsze w moim życiu jest:
Ważne w moim życiu jest:
Mniej istotne w moim życiu jest:
Najmniej istotne w moim życiu jest:

Ćwiczenie 4

Podział obowiązków w mojej rodzinie

Podział obowiązków w Twojej rodzinie jest bilansem prac domowych wykonywanych przez członków rodziny oraz innych dorosłych. Wykonanie zadania ma zwrócić uwagę na różne czynności domowe, nie tylko te, które wykonujemy sami. Nie chodzi o to, by sugerować wnioski o równym liczbowo podziale obowiązków. Ćwiczenie to ma na celu zwrócić uwagę na sposób podziału obowiązków w naszym domu oraz pomóc zidentyfikować zadania, które nie zawsze sobie uświadamiamy. To autorefleksja nad tym, w jaki sposób dzielimy obowiązki teraz i jak chcielibyśmy je dzielić. Dlatego, zachęcamy do wykonania ćwiczenia przy zaangażowaniu wszystkich członków rodziny. Wspólnie przedyskutujcie też podsumowanie tego zadania.

Krok 1

Wiadomo, że zadanie zadaniu nie równe, dlatego na początek określ wagę każdego zadania. Poszczególnym obowiązkom możesz przypisać od 1 do 5 punktów, gdzie 1 oznacza zadania najprostsze, a 5 najtrudniejsze/najważniejsze. Wybierz punkty w wierszu "ważność".

Następnie, określ w tabeli kto aktualnie zajmuje się w Twojej rodzinie daną sprawą: wpisz „m” – jeśli robi to tylko mężczyzna/partner, wpisz „k” – jeśli robi to tylko kobieta/partnerka, wpisz „o” – jeśli robią to oboje, wpisz „d” – jeśli robią to dzieci, wpisz „i” - jeśli robi to ktoś spoza rodziny, z którą mieszkasz (osoby wynajęte, krewni).

W drugim wierszu odpowiedzi zaznacz, kto powinien według Ciebie zajmować się tą czynnością (w stanie idealnym).

Czynność Odpowiedzi

Krok 2

Stwórz podsumowanie

Przejdź dalej

Zanim przejdziesz do podsumowania przyporządkuj ocenę wszystkim stwierdzeniom w tabeli.

Podsumowanie

Poniżej znajduję się podsumowanie podziału obowiązków w Twojej rodzinie. Potraktuj to proszę, jako podstawę do dyskusji, refleksji, a nie jako ostateczną opinię na temat tego, czy dobrze dzielicie obowiązki. To bardzo indywidualna sprawa i zapewne każdy członek/członkini rodziny inaczej patrzy na podział obowiązków oraz ma swoje wagi dla poszczególnych zadań. Raport to początek drogi do budowania zaangażowania w sprawy domowe całej rodziny. Powodzenia!

stan aktualny stan idealny

Wykres porównawczy

Ćwiczenie 5

Standardy mojego domu

Ludzie prowadzą swoje domy na różnym poziomie. Z różną częstotliwością sprzątają, gotują, zmieniają pościel, różnie dbają o pełną lodówkę, odrabianie lekcji z dziećmi czy wspólne zabawy.

Krok 1

Spróbuj zapisać jaki standard ma Twój dom – co musi być zrobione i jak często lub w jakim czasie, byś był/a zadowolony/a ze swojego domu i z tego, jak o niego dbasz. Zapisz przynajmniej 10 rzeczy w tabeli.

Co musi być zrobione Jak często

Dodaj czynność:

Krok 2

Stwórz podsumowanie

Przejdź dalej

Zanim przejdziesz do podsumowania dodaj przynajmniej 10 pozycji do tabeli.

Krok 2

A teraz zastanów się, jak to może wyglądać inaczej? Czego może być więcej lub co może być robione częściej - a czego może być mniej lub może dziać się rzadziej?

Z czego na pewno i zdecydowanie nie możesz i nie chcesz zrezygnować? Przeciągnij czynność z tabeli "Moja Lista" do pierwszej tabeli po prawej stronie: "Nie mogę i nie chcę zrezygnować".

A z czego mógłbyś/mogłabyś zrezygnować tylko na jakiś czas – np. na parę miesięcy, na rok? Przeciągnij te czynność z tabeli "Moja Lista" do drugiej tabeli po prawej stronie: "Mogłabym/mógłbym zrezygnować na jakiś czas".

A z czego mógłbyś/mogłabyś zrezygnować w zasadzie na dłużej? Przeciągnij te czynność z tabeli "Moja Lista" do tabeli trzeciej po prawej stronie "Mogłabym/mógłbym zrezygnować na dłużej".

Moja lista
Nie mogę i nie chcę zrezygnować
Mogłabym/mógłbym zrezygnować na jakiś czas
Mogłabym/mógłbym zrezygnować na dłużej
W Twoim wyborze przeważają pozycje "Nie mogę i nie chcę zrezygnować". Postaraj się zmodyfikować swoje wybory tak, żeby w boksie zielonym znalazła się maksymalnie połowa wszystkich pozycji, a w żółtym i w czerwonym po 25%.

Krok 3

Przejdź dalej

Zanim przejdziesz do podsumowania przyporządkuj wszystkie czynności do któregoś z kolorowych pól.

Podsumowanie

A wstawić zdanie które teraz jest u dołu: "Porozmawiaj ze swoim partnerem/partnerką, domownikami – jak widzą standardy Waszego domu?"

Rzeczy, z których nie mógłbym zrezygnować
Rzeczy, z których mógłbym zrezygnować na jakiś czas
Rzeczy, z których mogę zrezygnować na dłuższy czas

Ćwiczenie 6

Jestem pracownikiem

Krok 1

Poniżej znajdują się określenia dotyczące Ciebie jako pracownika, osoby pracującej zawodowo. Na podstawie własnych obserwacji, ale także tego, co inni mówią o Tobie, ustosunkuj się do poniższych kwestii.

Tak Nie Nie wiem

Krok 2

Stwórz podsumowanie

Przejdź dalej

Zanim przejdziesz do podsumowania przyporządkuj ocenę wszystkim stwierdzeniom w tabeli.

Podsumowanie

Przyjrzyj się swoim odpowiedziom:

  • Im więcej jest tych na TAK, tym większe masz szanse pogodzić pracę i rodzinę.
  • Przyjrzyj się tym kwestiom, na które odpowiedziałeś/aś NIE. Spróbuj określić czego one dotyczą, jaki mają wspólny mianownik? Czy jesteś w stanie próbować tu coś zmienić?
  • Przyjrzyj się teraz tym kwestiom, na które odpowiedziałeś/aś NIE WIEM. Czy rzeczywiście tego nie wiesz? Zapytaj bliskich, porozmawiaj z nimi, rozstrzygnij – tak, czy nie?
ODPOWIEDZI TAK
ODPOWIEDZI NIE
ODPOWIEDZI NIE WIEM

Ćwiczenie 7

Podsumowanie

Krok 1

Opisz sytuację w przyszłości, która by Cię satysfakcjonowała. Wyobraź sobie, że Twoje problemy godzenia pracy i obowiązków rodzinnych rozwiązały się w zadowalający sposób, zmieniło się coś na zewnątrz Ciebie, zmieniłeś/aś się Ty sam/a. Słowem – wyobraź sobie, że udało Ci się zadowalająco rozwiązać swoje problemy…

Oto moja najbliższa przyszłość:
świat wokół mnie wygląda tak: ja jestem taki/a..., robię...

Krok 2

Przejdź dalej

Zanim przejdziesz dalej wypełnij wszystkie pola tabeli.

Krok 2

A teraz opisz SWOJE WNIOSKI – co musisz zmienić, co możesz wprowadzić w swoim życiu, by lepiej połączyć swoje obowiązki zawodowe i rodzinne, by rozwiązać swój problem – by Twoje życie zmieniło się w sposób, który Cię zadowoli?

Wnioski

Krok 3

Stwórz podsumowanie

Przejdź dalej

Zanim przejdziesz dalej wypełnij wszystkie pola tabeli.

Podsumowanie