„Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy” – listy rankingowe

W ramach prowadzonej rekrutacji do projektu „Odkrywam kompetencje-podejmuję inicjatywy” realizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU  na podstawie Umowy zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu zostali zakwalifikowani następujący uczestnicy […]

Rozeznanie rynku – usługa cateringowa

W związku z realizacją projektu „Odkrywam kompetencje-podejmuję inicjatywy” realizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU  na podstawie Umowy zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu zapraszamy do złożenia oferty, która pozwoli ustalić cenę […]

Open courses Erasmus +

OPEN COURSES – OPPORTUNITY FOR STAFF DEVELOPMENT SUPPORTED BY ERASMUS + KA1
„Change lives, open minds” is a training programme developed in collaboration of three educational organisations sharing one common value. We believe life-long learning is fundamental to empowering the current and future population of the European Union.
Get more info: http://www.plineu.org/projects/open-courses-erasmus/